JĘZYK POLSKI

INFORMATYKA
(Alina Dubiel)

MATEMATYKA

Materiały dydaktyczne przygotowane dla klas

 

PORZĄDKOWANIE DANYCH I RELACJE
Porządkowaninie i relacje - dokument pdf
Lista płac - materiały uzupełniające
Młodzież - materiały uzupełniające
Uczniowie - materiały uzupełniające
Skoki narciarskie

 


 

KWERENDY
Kwerendy wybierające - dokument pdf
Kwerendy - dokument pdf
Firma - baza danych
Tworzenie kwerendy aktualizującej

 


 

FORMULARZE
Formularz
Formularz w Access 2a
Tworzenie formularzy
Tworzenie złożonych formularzy

 

Literatura

 

Wirth Niklaus − Algorytmy + struktury danych = programy

Sysło M. Maciej − " Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne"

Maciej M. Sysło − Algorytmy

Danuta Mendrala, Marcin Szeliga - Access 2007 PL. Kurs

Kompetencje Kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

W ramach projektu Uczniowie otrzymają m.in. możliwość bezpłatnego udziału w:

  1. Wakacyjnych Obozach Naukowych.
  2. Kołach Naukowych.
  3. Studium Kompetentnych Liderów.
  4. Przedsiębiorstwie Symulacyjnym.
  5. Materiały dydaktyczne dla każdego ucznia (podręczniki, zeszyty, długopisy itp.).

Liderem Projektu jest WSEI w Lublinie a Partnerem DSW we Wrocławiu.

 


Realizacja projektu - galeria zdjęć

2012-02-09 SKK - lekcja w szkole

2011-11-24 SKK - lekcja w szkole

2011-11-21 SKK - Wrocław

 


Realizacja projektu - opisy wyjazdów i lekcji

1. Wyjazd do Wrocławia 2011

Dnia 21.11.2011 wybrani uczniowie objęci projektem z naszej szkoły pojechali na wykłady do Wrocławia.

Na zajęciach poświęconych przedsiębiorczości uczniowie mogli zapoznać się z zasadami pracy w grupie, wspólnej dyskusji i analizowali poszczególne typy charakteru. Zajęcia z informatyki zostały poświęcone programowaniu w C++.

 

2. Lekcja demonstracyjna 2011

Dnia 24.11.2011 w naszej szkole obyła się lekcja demonstracyjna, w której wzięła udział klasa 3TIA.

Tematem opisywanej lekcji była "Droga Polski do waluty Euro" . Na podstawie wcześniej przeprowadzonej sondy zebraliśmy dane, potrzebne do zrobienia prostych statystyk dotyczących wprowadzenia obcej waluty do naszego kraju.  Podczas lekcji zostaliśmy podzieleni również na grupy, w których na podstawie udostępnionych nam danych, korzystając z materiałów - zrobiliśmy plakaty dotyczące tematu lekcji. Omawiały one aktualny stan, kroki, które należało by poczynić oraz wnioski końcowe. Nauczycielka umożliwiła nam również obejrzenie waluty EURO na żywo, poznanie zabezpieczeń i ogólnych cech. 


Jeleniogórskie stowarzyszenie „ELEKTRONIK” promocja i wspieranie technologii IT

Numer KRS: 0000399057

( Wpisu do rejestru stowarzyszeń dokonano 08.11.2011 )

Nr konta Stowarzyszenia: 56 2490 0005 0000 4500 9325 4297

Link KRS: http://www.krs-online.com.pl/jeleniogorski-stowarzyszenie-elektronik-krs-714008.html

 

Zarząd Główny

Prezes: Pakosz Jacek

Sekretarz: Paduch Piotr

Skarbnik: Ziń Stanisława

Komisja Rewizyjna:

- Grzywacz Aleksandra

- Kulka Agnieszka

- Sałaciński Damian


Cel Działania Organizacji:

Udzielanie wsparcia i wszechstronnej pomocy w działalności szkoły oraz inicjowanie i organizowanie działań na rzecz społeczności szkoły. Zarządzanie i integracja absolwentów i sympatyków szkoły oraz osób popierających i wdrażających technologie informatyczne do zastosowań w praktycznym wykorzystaniu. Pomoc i współpraca z władzami szkoły przy realizacji zadań statutowych placówki zmierzających do utrzymania wysokiej pozycji prestiżu szkoły oraz niniejszego stowarzyszenia. Popularyzowanie wiedzy z zakresu wykształcenia nowoczesnych technologii informatycznych w społeczeństwie. Promocja osiągnąć dydaktyczno-naukowych kulturalnych. Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji uczniów i pracowników szkoły oraz osób tym zainteresowanych umożliwiające spełnianie funkcji społecznych i zawodowych. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej absolwentów szkoły, inspirowanie do podejmowania aktywności w realiach gospodarki rynkowej, pomoc w poszukiwaniu pracy zgodnie z posiadanym wykształceniem i umiejętnościami.

 

POBIERZ DEKLARACJĘ

Współpracują z nami:

300x250px fioletowe
pizzahut