Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej to zawód z przyszłością, co potwierdzają m.in. opinie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Konfederacji Lewiatan. Zawód ten oferuje w systemie szkolnictwa zawodowego wykwalifikowanych absolwentów do pracy przy obsłudze systemów telewizji kablowych oraz przy produkcji i obsłudze sprzętu wykorzystywanego przez sieci szerokopasmowe.

W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • montażu i uruchamiania zewnętrznych sieci szerokopasmowych (sieci oparte na światłowodach)
 • montażu i uruchamiania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
 • administrowania, naprawy i konserwacji instalacji DVB-S, DVB-T i DVB-C
 • uruchamiania i utrzymania terminali oraz przyłączy abonenckich wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych
 • administrowania i konserwacji sieci wchodzących w skład systemów sieci kablowych

Wiedza i umiejętności będą poświadczone uzyskaniem następujących kwalifikacji: E.34 i E.35

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej zatrudnienie znajdzie:

 • w  firmach obsługujących światłowodowe sieci szkieletowe operatorów telekomunikacyjnych,
 • w firmach zajmujących się telewizją kablową,
 • w firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego przez sieci szerokopasmowe
 • w grupach medialno-komunikacyjnych,
 • u telekomunikacyjnych operatorów telewizji cyfrowej,

Nauka w szkole trwa cztery lata.

W poniedziałek 28 listopada grupa informatyków z klasy II TEI miała okazję wziąć udział w Targach Pracy, które odbyły się w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. W targach tych brały udział firmy:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
 • NET FACTORY
 • ZORKA Sp. z o. o
 • CoreTwo
 • Elektromont SA
 • ITDOTUM Łukasz Kamiński
 • DRÄXLMAIER
 • CPU ZETO Sp z o. o

WERSJA DO DRUKU

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ)

to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe

OTO SZCZEGÓŁY OFERTY:

INFORMACJE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to nowa pozaszkolna forma kształcenia zawodowego dla osób dorosłych, która wypełni lukę w szkolnictwie zawodowym spowodowaną likwidacją szkół zawodowych dla dorosłych (m.in. techników uzupełniających) oraz ograniczeniem możliwości kształcenia w pewnych zawodach w Szkole Policealnej np. technik logistyk. KKZ prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego program kształcenia w zawodach których kwalifikacja dotyczy.

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Od teraz można skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji (możliwe jest szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych). Wprowadzenie KKZ umożliwia elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego  na potrzeby rynku pracy – mobilność edukacyjną i zawodową osób dorosłych, które sprosta wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Osoba zainteresowana uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zawodowych może liczyć na naszą pomoc w zaplanowaniu jej indywidualnej ścieżki edukacji i kariery stosownie do jej potrzeb i możliwości oraz osiągniętych wcześniej efektów w kształceniu zawodowym. Ważnym elementem podczas planowania kariery zawodowej opartej na KKZ jest możliwość zwalniania z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (potwierdzonych stosownymi świadectwami, zaświadczeniami, certyfikatami).

 
DLACZEGO kwalifikacyjny kursów zawodowy w ZSEiG 3

 • kształcenie bezpłatne
 • system zaoczny (mniejsza ilość godzin niż w systemie stacjonarnym)
 • system stacjonarny
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu ważne bezterminowo
 • dowolność w kolejności potwierdzania kwalifikacji (formy szkolne określają kolejność zdawania 1,2,3)
 • możliwość „zaliczania” zdobytych wcześniej efektów kształcenia zawodowego np. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów lub efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszarów kształcenia na podstawie przedłożonych świadectw, zaświadczeń i certyfikatów
 • okres nauki na KKZ będzie krótszy niż w formach szkolnych (niż w Szkole Policealnej).
 • Naszym atutem jest też stworzona możliwość równoczesnego uzupełnienia wykształcenia dla słuchaczy mających wykształcenie podstawowe, gimnazjalne

 
UCZESTNICY KKZ:

Uczestnikami kursu mogą być osoby dorosłe (pełnoletnie):

 • dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.


WARUNKI NABORU:

 • Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSEiG3 na podstawie regulaminu rekrutacji, po przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych przez kandydatów, m.in. świadectwa ukończenia szkoły, ukończenia innych kursów, otrzymanych certyfikatów.
 • Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca .


UKOŃCZENIE KURSU, POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI:

 • Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (formę i warunki ukończenia KKZ określa Dyrektor ZSEiG3).
 • Zaświadczenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.


UWAGA - możliwości absolwenta KKZ:

 • Absolwent otrzymane zaświadczenie może przedstawić swojemu pracodawcy (zaświadczenia potwierdza zdobycie umiejętności w ramach określonej kwalifikacji, której kurs dotyczył).
 • Absolwent może na podstawie otrzymanego zaświadczenie o ukończeniu KKZ przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.
 • Jeśli zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji (w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.


PROPONOWANA FORMA KSZTAŁCENIA:

 • system zaoczny:
  • co najmniej 1 raz na dwa tygodnie przez 2 dni
   (sobota/niedziela lub piątek/sobota lub piątek/niedziela)
 • system stacjonarny wieczorowy (19 godzin tygodniowo)


Proponowane kursy

Technik logistyk
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania;
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych


Technik ekonomista
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;
A.36. Prowadzenie rachunkowości


Technik rachunkowości
A.36. Prowadzenie rachunkowości;
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych


Technik elektronik
E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych


Technik Informatyk
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami


Technik cyfrowych procesów graficznych
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
A.54 Przygotowanie materiałów graficznych do drukowania


Monter elektronik
E.5 Montaż układów i urządzeń elektrycznych


Technik elektryk - elektryk
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych


Technik BHP
Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy


Technik organizacji reklamy
A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej


Wypełnioną kartę zgłoszenia umieszczoną poniżej prosimy o przesłanie mailem na adres szkoły

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub dostarczyć do sekretariatu.

Zespól Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3

58-506 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a pokój nr 5

 

Kliknij po Kartę Zgłoszenia KKZ - wersja DOCX

Kliknij po Kartę Zgłoszenia KKZ - wersja PDF

                                                      

Jesteśmy Szkołą Sukcesu!

Według badań Edukacyjnej Wartości Dodanej,

przeprowadzanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,

Zespół Szkół Elektronicznych jest Szkołą Sukcesu!

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych

pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania.

EWD ZSE

źródło: http://ewd.edu.pl/badania/

Współpracują z nami:

 
 
 
 
300x250px fioletowe