TECHNIK LOGISTYK to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie, tak wszystkich zasobów (materiałów, informacji, ludzi i magazynów) oraz narzędzi (transportu czy oprogramowania komputerowego), aby osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce. 

Uczniowie realizują w programie nauczania następujące zawodowe zajęcia edukacyjne:

 • Podstawy logistyki,
 • Gospodarka zapasami i magazynowanie,
 • Ekonomika logistyki,
 • Transport ze spedycją,
 • Planowanie i systemy logistyczne,
 • Gospodarka elektroniczna,


Zadania zawodowe technika logistyka obejmują:

 • obsługę klienta
 • prognozowanie popytu
 • przepływ informacji
 • kontrolę zapasów
 • czynności manipulacyjne
 • realizowanie zamówień
 • czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części
 • lokalizację zakładów produkcyjnych i składów
 • procesy zaopatrzeniowe
 • pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami
 • czynności transportowe i składowanie


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę jako: 1) specjalistad. sprzedaży i prognozowania popytu;

 • specjalistads. planowania zakupów;
 • specjalistads. handlu elektronicznego;
 • specjalistads. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • specjalistads. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucją;
 • specjalistads. gospodarki odpadami;
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań;
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.


Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. 

Logistyk musi się znać praktycznie na wszystkim. Planowanie, finanse, marketing, transport, dystrybucja. Logistyka to bowiem przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane.

TECHNIK INFORMATYK to zawód cieszący się stałą popularnością i poszukiwany przez pracodawców Dzięki Edukacji w naszej szkole, będziesz przygotowany do wykonywania zadań związanych z projektowaniem, tworzeniem oraz obsługą i naprawą systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego a zwłaszcza do: obsługi systemów biurowych, programowania systemów informatycznych, baz danych, aplikacji internetowych z wykorzystaniem języków programowania (technologii) takich jak: C++, PASCAL, JAVA, PHP, SQL, XML, HTML, .NET, wraz z posługiwaniem się nowoczesnymi urządzeniami techniki komputerowej i multimedialnej.


Absolwenci technikum informatycznego mogą podejmować pracę w firmach:

 • Komputerowych (sklep komputerowy),
 • Usługowych (Hosting, monitoring),
 • Naprawczych (Serwis),
 • Produkcyjnych (AMD, INTEL),
 • Każdej firmie na stanowisku:
  • Informatyk
  • Administrator sieci
  • Webmaster
  • Programista
  • Projektant aplikacji internetowych

Mogą także, prowadzić własną działalność gospodarczą o podobnej tematyce.

Zawód technika informatyka jest wciąż atrakcyjny dla rynku pracy i potrzebny w Unii Europejskiej. Zapewnia łatwość, w razie konieczności, zmiany pracy. Szkoła przygotowuje również do studiów na kierunkach informatycznych, przede wszystkim na Politechnice Wrocławskiej. Absolwent technikum informatycznego otrzymuje trzy rodzaje świadectw: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do posługiwania się tytułem "Technik informatyk" (oczywiście po zdaniu odpowiednich egzaminów).

Nauka trwa cztery lata.

TECHNIK ELEKTRONIK to zawód z dużymi perspektywami i możliwościami zatrudnienia.
Elektronika to pasjonująca dziedzina, która ciągle ewoluuje. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój technologii związanych z elektroniką. W dzisiejszym świecie elektronika jest wszechobecna i jej pozycja będzie się umacniać. Uczniowie naszego technikum poznają:

 • prawa rządzące elektrotechniką,
 • budowę i funkcje elementów elektronicznych,
 • działanie układów elektronicznych analogowych i cyfrowych
 • zasady działania różnych urządzeń elektronicznych takich:
 • sprzęt audio i wideo domowego użytku,
 • przemysłowe układy elektroniczne, sterowniki i programatory,
 • budowa i serwis komputerów,
 • budowa sieci teleinformatycznych,
 • przyrządy i techniki pomiarowe stosowane w elektronice.


Absolwenci technikum elektronicznego mogą podejmować pracę w firmach:

 • Naprawczych (serwis elektroniczny),
 • Komputerowych (sklep komputerowy i serwis),
 • Serwis i bieżąca konserwacja systemów telewizji kablowych i satelitarnych
 • Serwis i bieżąca konserwacja systemów alarmowych i monitoringu
 • W każdej firmie, w której znajdują się urządzenia i systemy elektroniczne


Absolwent technikum elektronicznego otrzymuje trzy rodzaje świadectw: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do posługiwania się tytułem "Technik elektronik" (oczywiście po zdaniu odpowiednich egzaminów). Uczniowie naszego Technikum mają możliwość uzyskania dodatkowo uprawnień energetycznych. Szkoła daje uczniom wykształcenie zawodowe i ogólne. Większość absolwentów naszego technikum elektronicznego kontynuuje naukę w szkołach wyższych podejmując studia głównie na uczelniach technicznych m.in. Politechnika Wrocławska.

Nauka trwa cztery lata.

Współpracują z nami:

300x250px fioletowe
pizzahut