Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Jest nowym kierunkiem w naszej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018. Jest to zawód, o który zabiegała Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) u ministra cyfryzacji. Propozycja Izby na utworzenie nowego zawodu wynika, że technicy wykształceni zgodnie z dotychczasowym programem nie spełniają potrzeb pracodawców, np.: telewizji naziemnych, kablowych, satelitarnych i producentów sprzętu wykorzystywanego przez te sieci. Istnieje, więc potrzeba na szkolenie nowych techników tak, by spełniali oczekiwania rynku. Szczegółowe informacje dotyczące nowego kierunku znajdziesz w zakładce REKRUTACJA – Kierunki kształcenia.

W ramach realizacji Projektu Moja Mała Ojczyzna w I semestrze wzięliśmy udział w zadaniach określonych w programie projektu:

 

26.09.2016r.. 5-ciu uczniów naszej szkoły wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym w Muzeum Karkonoskim na, którym wysłuchali wykładu na temat Pałaców i Zamków na Dolnym Śląsku. Wykład miał pogłębić wiedzę uczniów i przygotować jednocześnie do planowanego w październiku rajdu lingwistycznego
11.10. 2016r udział 6-osobowej reprezentacji szkoły w Rajdzie lingwistycznym. Głównym celem rajdu było: rozbudzenie zainteresowania atrakcjami turystycznymi w najbliższej okolicy, wykorzystanie nabytych umiejętności językowych do opowiedzenia o walorach regionu (j.niem, j.ang.), rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów, rozwijanie kontaktów i współpracy między młodzieżą szkolna

1

21.11.2016 i 29.11.2016r. uczniowie naszej szkoły (klasa 3TIA i grupa dziewczyn z klasy 3TL, 1TEL) wzięli udział w warsztatach malowania bombek. Po warsztatach młodzież zwiedziła nową wystawę Muzeum

34

1.12.2016 r. - W ramach nagrody za wyróżniającą się realizację projektu nasza szkoła mogła wytypować
6 – ciu uczniów, którzy pojechali na warsztaty gliniarskie do wsi Dobków, koło Świerzawy. Uczniowie nie tylko poznali technikę lepienia z gliny, ale również ciekawą historię właścicieli pracowni oraz samej wsi, która jest jedną z najpiękniejszych wsi w kraju. Warsztaty miały również na celu integracji uczniów z różnych szkół.

7
16.12.2016 r – mogliśmy pochwalić się zdolnościami muzycznymi naszych uczniów i w Domu Hauptmana zaśpiewaliśmy na koncercie kolęd. Koncert był poprzedzony ciekawym wykładem nauczyciela j. polskiego z I LO o historii pochodzenia najbardziej znanych kolęd. (w koncercie wystąpili: Michał Psuty - 3 TE, Emilia Woch – 1TIA i Paulina Stafisz -3TIB)


9

30.01. 2017 r odbyło się zebranie podsumowujące I semestr działania projektu MMO i przedstawione zostały propozycje na jego realizację w II semestrze.

 

Na zajęcia dodatkowe z elektroniki z klasą 3TE zapraszam 15.02.2017 (środa) o godz.10.00 w sali P10

Zapraszamy uczniów trzecich klas gimnazjalnych na dni otwarte do ZSEiG3 w następujących terminach: 

1.  15.03.2017 (środa) w godz. 9.00 - 15.00

2.  22.04.2017 (sobota) w godz. 9.00 - 15.00

3.  24.05.2017 (środa) w godz. 9.00 - 15.00

Niezależnie od powyższych terminów dla grup zorganizowanych możemy przyjąć grupy uczniów w dowolnym terminie po uprzednim uzgodnieniu.

Współpracują z nami:

 
 
 
 
300x250px fioletowe