Kompetencje Kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

W ramach projektu Uczniowie otrzymają m.in. możliwość bezpłatnego udziału w:

  1. Wakacyjnych Obozach Naukowych.
  2. Kołach Naukowych.
  3. Studium Kompetentnych Liderów.
  4. Przedsiębiorstwie Symulacyjnym.
  5. Materiały dydaktyczne dla każdego ucznia (podręczniki, zeszyty, długopisy itp.).

Liderem Projektu jest WSEI w Lublinie a Partnerem DSW we Wrocławiu.

 


Realizacja projektu - galeria zdjęć

2012-02-09 SKK - lekcja w szkole

2011-11-24 SKK - lekcja w szkole

2011-11-21 SKK - Wrocław

 


Realizacja projektu - opisy wyjazdów i lekcji

1. Wyjazd do Wrocławia 2011

Dnia 21.11.2011 wybrani uczniowie objęci projektem z naszej szkoły pojechali na wykłady do Wrocławia.

Na zajęciach poświęconych przedsiębiorczości uczniowie mogli zapoznać się z zasadami pracy w grupie, wspólnej dyskusji i analizowali poszczególne typy charakteru. Zajęcia z informatyki zostały poświęcone programowaniu w C++.

 

2. Lekcja demonstracyjna 2011

Dnia 24.11.2011 w naszej szkole obyła się lekcja demonstracyjna, w której wzięła udział klasa 3TIA.

Tematem opisywanej lekcji była "Droga Polski do waluty Euro" . Na podstawie wcześniej przeprowadzonej sondy zebraliśmy dane, potrzebne do zrobienia prostych statystyk dotyczących wprowadzenia obcej waluty do naszego kraju.  Podczas lekcji zostaliśmy podzieleni również na grupy, w których na podstawie udostępnionych nam danych, korzystając z materiałów - zrobiliśmy plakaty dotyczące tematu lekcji. Omawiały one aktualny stan, kroki, które należało by poczynić oraz wnioski końcowe. Nauczycielka umożliwiła nam również obejrzenie waluty EURO na żywo, poznanie zabezpieczeń i ogólnych cech. 


Współpracują z nami: