Jeleniogórskie stowarzyszenie „ELEKTRONIK” promocja i wspieranie technologii IT

Numer KRS: 0000399057

( Wpisu do rejestru stowarzyszeń dokonano 08.11.2011 )

Nr konta Stowarzyszenia: 56 2490 0005 0000 4500 9325 4297

Link KRS: http://www.krs-online.com.pl/jeleniogorski-stowarzyszenie-elektronik-krs-714008.html

 

Zarząd Główny

Prezes: Pakosz Jacek

Sekretarz: Paduch Piotr

Skarbnik: Ziń Stanisława

Komisja Rewizyjna:

- Grzywacz Aleksandra

- Kulka Agnieszka

- Sałaciński Damian


Cel Działania Organizacji:

Udzielanie wsparcia i wszechstronnej pomocy w działalności szkoły oraz inicjowanie i organizowanie działań na rzecz społeczności szkoły. Zarządzanie i integracja absolwentów i sympatyków szkoły oraz osób popierających i wdrażających technologie informatyczne do zastosowań w praktycznym wykorzystaniu. Pomoc i współpraca z władzami szkoły przy realizacji zadań statutowych placówki zmierzających do utrzymania wysokiej pozycji prestiżu szkoły oraz niniejszego stowarzyszenia. Popularyzowanie wiedzy z zakresu wykształcenia nowoczesnych technologii informatycznych w społeczeństwie. Promocja osiągnąć dydaktyczno-naukowych kulturalnych. Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji uczniów i pracowników szkoły oraz osób tym zainteresowanych umożliwiające spełnianie funkcji społecznych i zawodowych. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej absolwentów szkoły, inspirowanie do podejmowania aktywności w realiach gospodarki rynkowej, pomoc w poszukiwaniu pracy zgodnie z posiadanym wykształceniem i umiejętnościami.

 

POBIERZ DEKLARACJĘ

Współpracują z nami: