Program działań realizowanych

przez

Zespół Szkół Elektronicznych

w ramach projektu

Moja Mała Ojczyzna – dla Siebie Znalezioną Ścieżką 

Cele projektu:

 • wzbogacenie wiedzy uczniów na temat historii Jeleniej Góry i regionu;
 • rozbudzenie zainteresowań turystycznymi walorami ziemi jeleniogórskiej i okolic;
 • zainteresowanie młodzieży

 
Adresaci projektu:

 • uczniowie  technikum Zespołu Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 oraz innych szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie

 
Korodynator działań realizowanych przez Zespół Szkół Elektronicznych:

 • Klaudia Ostojewska – nauczyciel bibliotekarz

 
Koordynatorzy wspomagający:

 • Agnieszka Kulka, nauczyciel anglista,
 • Urszula Janik,  nauczyciel polonista,
 • Krzysztof Dwojak, nauczyciel wychowania fizycznego


Zadania do realizacji 2013/14

 

Lp. Zadanie Realizacja
1. Zapoznanie uczniów z wybrana literaturą dotyczącą regionu M. Lutowska, Dla siebie znalezioną ścieżką, M. Lutowska, Skarby drzewa, Lekcje biblioteczne i godziny wychowawcze – cały rok szkolny
2. Zapoznanie z historią, stanem obecnym i przyszłością wybranych obiektów architektury. (Chojnik, Bolczów, Wieża Rycerska w Siedlęcinie, Bolków, Świny Grodziec, Książ). Wycieczki klasowe
3. Udział w lekcjach otwartych i wystawach organizowanych przez BWA, Książnicy Karkonoskiej. Wycieczki przedmiotowe
4. Zapoznanie uczniów z walorami turystyczno – krajobrazowymi okolic Jeleniej Góry.

Wycieczki klasowe:

 • Perła Zachodu,
 • Grodna – Witosza,
 • Szrenica,
 • Wysoki Kamień
 • Samotnia – Strzecha Akademicka – Pielgrzymy
 • Szwajcarka - Sokolik
 • Góra Szybowcowa
5. Zapoznanie uczniów z zasobami naturalnymi i przemysłem okolic Jeleniej Góry.

Wycieczki przedmiotowe:

 • nadajnik telewizyjny  - Śnieżne Kotły
 • Elektrownia Turów w Bogatyni
6. Zapoznanie uczniów z filmami Zamki i pałace czesko – polskiego pogranicza (Chojnik, Bolczów, Siedlęcin).

Lekcje wychowawcze, biblioteczne, przedmiotowe

7. Udział w potyczkach międzyszkolnych przygotowywanych przez uczestników projektu.

Wg harmonogramu 

Sprawozdanie z realizacji projektu Moja Mała Ojczyzna w Technikum Zespołu Szkół Elektronicznych  i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2013/2014

Współpracują z nami: