Znowu na szlaku

Znowu na szlaku

W piątek 01.03. pomimo niesprzyjającej aury, mocna ekipa Elektronika ruszyła na szlak, by zrealizować kolejne działanie w ramach projektu Moja Mała Ojczyzna. Program wycieczki zaczął się w Szklarskiej Porębie, gdzie w Centrum Edukacji Ekologicznej wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu o tym,

Zajęcia z przedstawicielami Policji

Zajęcia z przedstawicielami Policji

16.01.2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pouczającej prelekcji profilaktycznej na temat odpowiedzialności karnej za czyny zabronione, w tym o przemocy i cyberprzemocy z Funkcjonariuszami Policji. Policjanci przedstawili uczniom zasady zachowywania się w czasie ferii zimowych, ostrzegali przed dopalaczami