Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszam uczniów Państwa placówki do udziału w konkursie ekologicznym „Włącz myślenie, nie marnuj!”.

Konkurs ma na celu promocję postaw proekologicznych, podniesienie świadomości znaczenia ochrony środowiska, ograniczenia marnowania żywności oraz pobudzenie kreatywności młodzieży w zakresie poszanowania zasobów naturalnych.

Jest to również okazja do zaangażowania się młodych mieszkańców w tworzenie inicjatyw pomocnych w walce z kryzysem klimatycznym.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie indywidualnie lub grupowo projektu w dowolnej formie (opisowej, plastycznej, filmowej, muzycznej itp.), którego celem jest zachęcenie do redukcji ilości produkowanych śmieci, poszanowania natury, a także zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Szczegóły na mojej stronie internetowej www.jaroslawduda.pl Termin składania projektów wraz z formularzami zgłoszeniowymi upływa w dniu 15 grudnia 2022 r.

Dla finalistów przewidziano nagrody rzeczowe, udział w Forum Młodzieżowych Inicjatyw wzbogaconym o kreatywne warsztaty.

Dodatkowo, wyłonieni podczas Forum laureaci będą mieli możliwość udziału w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 

Wyzwanie jakim jest ochrona środowiska dotyczy nas wszystkich, dlatego też bardzo zależy mi na wsparciu przez Państwa idei konkursu, a także na zainteresowaniu i licznym uczestnictwie jak najszerszego grona uczniów.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Duda

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Konkurs ekologiczny „Włącz myślenie, nie marnuj!”
%d bloggers like this: