Po całym roku ciężkiej pracy przychodzi nagroda. Miło jest słyszeć, że Elektronik znowu  ma tak wysokie noty. Poniżej tekst skopiowany ze strony nj24.pl oraz link do oryginału

W Auli Politechniki Wrocławskiej miała miejsce uroczystość, której celem było uhonorowanie czołowych dolnośląskich szkół w Dolnośląskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019. Politechnika Wrocławska jest jednym z partnerów „Rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących i techników” tworzonego od 21 lat przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy. Finał Dolnośląski był regionalnym podsumowaniem po finale Rankingu Liceów i Techników Perspektyw, który odbył się 10 stycznia w kampusie Grupy Uczelni Vistula w Warszawie.

Punktem kulminacyjnym spotkania było wyczytanie szkół i wręczenie dyplomów oraz symbolicznych upominków dyrektorom nagrodzonych placówek. Jelenia Góra ma powód do dumy: w Rankingu Maturalnym Techników Dolnego Śląska w 2019 r. 2 miejsce otrzymało Technikum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, 3 miejsce Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych.
W Rankingu Liceów Dolnego Śląska w 2019 r. w pierwszej dziesiątce najlepszych liceów i w tym roku utrzymało swoją pozycję I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego lokując się na 10 miejscu. Jeleniogórski „Żerom” w klasyfikacji ogólnopolskiej zajął 134 miejsce i tym samym po raz kolejny zdobył Złotą Tarczę. Złota Tarcza przyznawana jest dwustu najlepszym szkołom w kraju. W województwie dolnośląskim „Żeroma” wyprzedziły licea wrocławskie oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu (67 miejsce w kraju i 6 na Dolnym Śląsku. Wzorem ubiegłych lat nasze najlepsze liceum nie opuszcza dziesiątki najlepszych szkół w województwie. W tegorocznym rankingu przeanalizowano wyniki 2126 liceów ogólnokształcących, a głównym kryterium były wyniki maturalne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, osiągnięcia szkół w olimpiadach przedmiotowych. Na dalszych miejscach uplasowały się stale rywalizujące ze sobą o palmę pierwszeństwa szkoły regionu; m. in. II Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Legnicy (145 miejsce w kraju i 11 na Dolnym Śląsku), I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy (277 miejsce w kraju i 18 na Dolnym Śląsku), II Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida, które zostało sklasyfikowane na 358 miejscu w kraju i 24 na Dolnym Śląsku oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu (403 miejsce w kraju i 30 w województwie.
– Pedagogom i uczniom szkół, które zostały objęte rankingową klasyfikacja, a zwłaszcza tym, które zajęły w nim wysokie miejsca należy się szczególne uznanie a także życzenia dalszego rozwoju oraz utrzymania wysokich i zdobywania coraz wyższych pozycji względem innych podobnych placówek w kraju z korzyścią dla jakości edukacji uczącej się tam młodzieży – powiedział Paweł Domagała, naczelnik Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

https://www.nj24.pl/article/nasze-szkoly-w-rankingu-perspektyw?fbclid=IwAR1f3GhCWIB88yK9IMvZ01w2SDKdNAkqk4IDfgNxMDrBiYXZwLOzlNQsKt8

 

Nasza szkoła w rankingu Perspektyw
%d bloggers like this: