ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Przedsięwzięcie Terminy Uwagi
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019r. godz.10.00
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2019r.
3. Ferie zimowe 10-23.02.2020r
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9. 04 –14.04.2020r.
5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla maturzystów 24.04.2020r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III 26.06. 2020r.
7. Ferie letnie 29.06-31.08.2020r.
8 Zakończenie semestru I w klasach IV 13.12.2019r.
9 Zakończenie semestru I w klasach I-III 17.01.2020r.
10. Wystawianie ocen
Ostateczny termin wystawienia ocen  w klasach IV  semestr I 11.12.2019r.
Ostateczny termin wystawienia ocen  w klasach  I-III, semestr I 15.01.2020r.
Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach IV 17.04.2020r.
Ostateczny termin wystawienia ocen  rocznych w klasach I-III 15.06.2020r.
11. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
Klasy maturalne
semestr I 08.11.2019r.
semestr II 17.03.2020r.
Klasy I-III
semestr I 16.12.2019r.
semestr II 15.05.2020r.
12. Rady Pedagogiczne
Rada Klasyfikacyjna klas IV semestr I 13.12.2019r.
Rada Klasyfikacyjna klas IV roczna 20.04.2020r.
Rada Klasyfikacyjna klas I-III semestr I 17.01.2020r.
Rada Klasyfikacyjna klas I-III roczna 19.06. 2020r.
Rada Plenarna semestr I 20.01.2020r. godz. 13.30
Rada Plenarna 30.06.2020r. godz. 10.00
Rada Pedagogiczna (na rok 2020/2021) 28.08.2020r. godz. 10.00
Rady pedagogiczne szkoleniowe W miarę potrzeb tematyka do uzgodnienia
13. Egzaminy zewnętrzne
Egzaminy maturalne 4-21.05. 2020r. szczegóły wg planu OKE
Egzamin maturalny w terminie dodatkowym 01.06.2020r.
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 24-25.08.2020r.
Ogłoszenie wyników, rozdanie świadectw 03.07.2020r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Część pisemna sesja styczeń-luty 10.01.2020r.
Część praktyczna sesja styczeń-luty

– kwalifikacje A.30, A.31,A 32, E 20, AU 22

– kwalifikacje E.12

– kwalifikacje E.13

– kwalifikacja E.14

– kwalifikacja E.6

 

09.01.2020r.

29.01- 30.02, 11-12.02.2020r.

06-09.01.2020r.

11-14.01.2020r.

11-20.01.2020r.

według oddzielnego planu
Ogłoszenie wyników egzaminów, rozdanie świadectw 20.03.2020r.
Część pisemna sesja czerwiec-lipiec 23.06.2020r.
Część praktyczna sesja maj-lipiec

– kwalifikacje A.30, A.31,A 32, E 20, AU 22

– kwalifikacje E.12,

– kwalifikacje E.13

– kwalifikacja E.14

– kwalifikacja E.6

– kwalifikacja EE 08

– kwalifikacja EE 03

 

22.06.2020r.

27-28.06. 2020r.

27.06-29.06. 2020r.

24.06-25.06.2020r.

27.06-9.07.2020r.

29.06-05.07.2020r.

27.06-09.07.2020r.

Ogłoszenie wyników egzaminów, rozdanie świadectw 28.08.2020r.
14. Praktyki zawodowe
Klasa III TIA 30.09 – 25.10.2019r.
Klasa III TIB 04.11 – 01.12.2019r.
klasa III TLB 18.11 –13.12.2019r.
Klasa III TLA, III TES 24.02 – 20.03.2020r.
15. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dzień przed Wszystkimi Świętymi 31.10.2019r.
Dni wolne po Nowym Roku 2,3.01.2020r.
Egzamin maturalny 4,5,6.05.2020r.
Piątek po Bożym Ciele 12.06.2020r.
16. Dni otwarte szkoły, spotkania zebrania rodziców (wywiadówki)
Spotkanie z rodzicami klas pierwszych (dyrektor i wychowawcy) 04.09.2019r.

godz. 16.00 – klasy po SP

godz. 17.00 – klasy po Gimnazjum

Spotkanie dyrektora oraz nauczycieli  z rodzicami i uczniami klas IV, dzień otwarty szkoły dla klas II i III 11.09.2019 godz. 16.00r.
Dzień otwarty szkoły 02.10.2019. godz. 16.00r.
Spotkanie nauczycieli z rodzicami/zebranie śródsemestralne 06.11.2019  godz. 16.00r.
Dzień otwarty szkoły 04.12.2019  godz. 16.00r.
Dzień otwarty szkoły klas I-III, wywiadówka klas IV 08.01.2020 godz.16.00r.
Wywiadówka klas I-III , dzień otwarty szkoły klas IV 05.02.2020 godz.16.00r.
Dzień otwarty szkoły 04.03.2020 godz.16.00r.
Spotkanie nauczycieli z rodzicami/zebranie śródsemestralne, wywiadówka kl. IV 01.04.2020 godz.16.00 r.
Dzień otwarty szkoły 06.05.2020 godz.16.00r.
Dzień otwarty szkoły 03.06.2020 godz.16.00r.
17. Festiwal nauki 22.05.2020r.

 

Organizacja roku szkolnego 2019-2020
%d bloggers like this: