ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Przedsięwzięcie Terminy Uwagi
Technikum Gimnazjum
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018 godz.9.00
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018 – 31.12.2018
3. Ferie zimowe 28.01 – 10.02.2019
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04.2019
5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla maturzystów 26.04.2019
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III 21.06.2019
7. Ferie letnie 22.06-31.08.2019
8 Zakończenie semestru I w klasach IV 14.12.2018
9 Zakończenie semestru I w klasach I-III 18.01.2019 18.01.2019
10. Wystawianie ocen
Ostateczny termin wystawienia ocen  w klasach IV  semestr I 14.12.2018
Ostateczny termin wystawienia ocen  w klasach  I-III, semestr I 16.01.2019 16.01.2019
Ostateczny termin wystawienia ocen końcowo- rocznych w klasach IV 16.04.2019
Ostateczny termin wystawienia ocen końcowo- rocznych w klasach I-III 13.06.2019 13.06.2019
11. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
Klasy maturalne
semestr I 16.11.2018 ?????
semestr II 18.03.2019 ?????
Klasy I-III
semestr I 21.12.2018 21.12.2018 ?????
semestr II 15.05.2019 15.05.2019 ?????
12. Zebrania rady pedagogicznej
Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej  klas IV semestr I 17.12.2018
Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej klas IV końcoworoczne 17.04.2019
Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej  klas I-III semestr I 18.01.2019 18.01.2019
Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej  klas I-III końcoworoczne 14.06. 2019 14.06. 2019 godz. 14.00
Zebranie rady pedagogicznej (rada plenarna semestr I) 21.01.2019 21.01.2019 godz. 13.30
Zebranie rady pedagogicznej (rada plenarna końcowo roczna) 24.06.2019 godz. 10.00
Zebranie rady pedagogicznej (na rok szkolny 2018/2019) 29.08.2019 godz. 10.00
Szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej W miarę potrzeb tematyka do uzgodnienia
13. Egzaminy zewnętrzne
Egzaminy maturalne 9-22.05. 2019 szczegóły wg planu OKE
Ogłoszenie wyników, rozdanie świadectw 04.07.2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
sesja styczeń-luty sesja czerwiec-lipiec
Część pisemna 10 stycznia 18 czerwca
Część praktyczna sesja styczeń-luty

– kwalifikacje A.30, A.31,A 32, E 20

– kwalifikacje E.12

– kwalifikacje E.13

– kwalifikacja E.14

– kwalifikacja E.6

 

9 stycznia

28.01-04.02, 11-16.02

4-14.02

12-15.01

11-21.01, 8-13.02

 

17 czerwca

24-30.06

26.06-3.07

27-28.06

21-4.07

według oddzielnego planu
Ogłoszenie wyników egzaminów, wydawanie świadectw 22.03.2019 30.08.2019
Egzamin gimnazjalny
część humanistyczna

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

– godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

10.04.2019

 

 

termin dodatkowy

3.06.2019

część matematyczno-przyrodnicza

z zakresu przedmiotów przyrodniczych

– godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

11.04 2019 termin dodatkowy

4.06.2019

język obcy nowożytny

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

12.04 2019 termin dodatkowy

5.06.2019

Ogłoszenie wyników egzaminów 14.06.2019
14. Praktyki zawodowe
Klasa III TIA 01.10 – 26.10.2018
Klasa III TIB 05.11 – 30.11.2018
klasa III TEL 11.02 – 08.03.2019
Klasa III TL 11.03 – 05.04.2019
15. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Egzaminy gimnazjalne 10,11,12.04 2019 Nie dotyczy klas IV technikum
Piątek po Wszystkich Świętych 02.11.2018
Dzień pomiędzy świętami 1 i 3 Maja 02.05.2019
Egzamin maturalny 6,7,8.05.2019
16. Dni otwarte szkoły, spotkania zebrania rodziców (wywiadówki)
Spotkanie nauczycieli z rodzicami klas I-III 12.09.2018 godz. 16.00 12.09.2018 godz. 16.00
Spotkanie dyrektora  z rodzicami i uczniami klas I technikum 12.09.2018 godz. 16.00
Spotkanie dyrektora oraz nauczycieli  z rodzicami i uczniami klas IV 03.10.2018 godz. 16.00
Dzień otwarty szkoły 03.10.2018. godz. 16.00 03.10.2018. godz. 16.00
Spotkanie nauczycieli z rodzicami/zebranie śródsemestralne 07.11.2018  godz. 16.00 07.11.2018  godz. 16.00
Dzień otwarty szkoły 05.12.2018  godz. 16.00 05.12.2018  godz. 16.00
Dzień otwarty szkoły klas I-III, wywiadówka klas IV 02.01.2019 godz.16.00 02.01.2019 godz.16.00
Wywiadówka klas I-III , dzień otwarty szkoły klas IV 13.02.2019 godz. 16.00 13.02.2019 godz. 16.00
Dzień otwarty szkoły 06.03.2019 godz.16.00 06.03.2019 godz.16.00
Spotkanie nauczycieli z rodzicami/zebranie śródsemestralne, wywiadówka kl. IV 03.04.2019 godz.16.00 03.04.2019 godz.16.00
Dzień otwarty szkoły 08.05.2019 godz.16.00 08.05.2019 godz.16.00
Dzień otwarty szkoły 05.06.2019 godz.16.00 05.06.2019 godz.16.00
17. Festiwal nauki 24.05.2019

 

Organizacja roku szkolnego 2018-2019
%d bloggers like this: