W terminie od 1 do 15 września 2020 r. można ubiegać się przyznanie stypendium socjalnego. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym można pobrać i złożyć u pedagoga szkolnego w sali 101 (I piętro). Wniosek składa się w szkole najstarszego dziecka.

Dotyczy tylko uczniów i rodzin mieszkających na terenie Jeleniej Góry.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 528 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Wnioskodawcą niepełnoletniego ucznia jest rodzic lub opiekun prawny.
Pełnoletni uczeń może pisemnie upoważnić rodzica lub inną osobę do reprezentowania go w sprawach stypendium szkolnego.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNE
%d bloggers like this: