NABÓR ELEKTRONICZNY ROZPOCZNIE SIĘ 13 MAJA 2019 r. [LINK]

KRYTERIA REKRUTACJI

 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki, i dwóch
  innych przedmiotów,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego,
 • szczególne osiągnięcia ucznia,
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
 • aktywność społeczna.

Kryteria naboru dla
absolwentów szkoły podstawowej

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo

100 pkt

Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)[1]

18 pkt

Ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z języka angielskiego  (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z informatyki (tylko dla kandydatów do technikum
informatycznego i elektronicznego) (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z geografii ((tylko dla kandydatów do technikum
logistycznego) (za ocenę celującą)

18 pkt

Szczególne osiągnięcia

10 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

Wyniki z języka polskiego

100%  * 0,35 =35 pkt

Wyniki z matematyki

100%  * 0,35 =35 pkt

Wyniki z języka obcego nowożytnego

100%  * 0,35 =35 pkt

—————————
[1] Punkty za oceny z przedmiotów:

 • ocena celująca – 18 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 • ocena dobra – 14 punktów,
 • ocena dostateczna – 8 punktów,
 • ocena dopuszczająca – 2 punkty

 

Kryteria naboru dla
absolwentów gimnazjum

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo

100 pkt

Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)1

18 pkt

Ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z języka angielskiego  (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z informatyki (tylko dla kandydatów do technikum
informatycznego i elektronicznego) (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z geografii ((tylko dla kandydatów do technikum
logistycznego) (za ocenę celującą)

18 pkt

Szczególne osiągnięcia

10 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamingimnazjalny

100 pkt

Wyniki z języka polskiego

100% *0,2 =20pkt

Wyniki z historii i wiedzy o społeczeństwie

100% *0,2 =20pkt

Wynik z matematyki

100% *0,2 =20pkt

Wynik z przedmiotów przyrodniczych

100% *0,2 =20pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100% *0,2 =20pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

Nie przelicza się

 

[1] Punkty za oceny z przedmiotów:

 • ocena celująca – 18 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 • ocena dobra – 14 punktów,
 • ocena dostateczna – 8 punktów,
 • ocena dopuszczająca – 2 punkty

 

W OCZEKIWANIU NA ROZPOCZĘCIE NABORU ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

Kształcenie w technikum trwa 4 lata po ukończeniu gimnazjum lub 5 lat po ukończeniu 8 klasy podstawówki.

%d bloggers like this: