Od 01 marca 2019r. do 28 lutego 2021r. w 9 jeleniogórskich szkołach realizowany jest projekt „Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Również nasza szkoła bierze w nim udział. Uczniowie otrzymują wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, szkoleń i kursów. W ramach projektu przewidziana jest również praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a szkoły zostały doposażone w pracownie umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki i/lub w sprzęt TIK.

W ramach projektu odbywają się u nas zajęcia z matematyki, chemii, fizyki, przedmiotów zawodowych oraz z języka angielskiego – zajęcia wyrównawcze, a także rozwijające, przygotowujące do matury rozszerzonej. W trakcie zajęć uczniowie mają okazję nadrobić zaległości lub też powtórzyć trudniejsze zagadnienia. Maturzyści mogą skorzystać z powtórki przed egzaminem maturalnym. Uczniowie pracują w kameralnych grupach oraz otrzymują niezbędne materiały.

Projekt jest już prawie na finiszu- zostało ostatnich 6 miesięcy. Możemy więc śmiało stwierdzić, że wzrost umiejętności uczniów przyczynił się do kształtowania umiejętności kluczowych oraz wyrównania dysproporcji edukacyjnych, powstałych w trakcie procesu kształcenia u uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej.

Szkoła w projekcie
%d bloggers like this: