27.05.2022 odbędzie się konkurs historyczny.
TEMAT KONKURSU: KLASÓWKA POWSTAŃCZA- POWSTANIE LISTOPADOWE I POWSTANIE STYCZNIOWE


KONKURS ZOSTAJE OGŁOSZONY W CELU POSZERZANIA WIEDZY HISTORYCZNEJ O POLSKICH POWSTANIACH NARODOWYCH ORAZ KSZTAŁTOWANIA POSTAW SZACUNKU DO PRZESZŁOŚCI I ZAINTERESOWANIA DZIEJAMI POLSKI WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

 1. Cele konkursu:
  • rozwijanie zainteresowań historią Polski;
  • poszerzanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach powstań narodowych;
  • kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników powstań oraz pamięci o losach powstańców;
  • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy na temat osiągnięć uczestników powstań narodowych;
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;
  • rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy, interpretacji wydarzeń i postaci historycznych;
  • rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 2. Konkurs szczególnie dedykowany jest dla uczniów klas trzecich oraz tych wszystkich, którzy interesują się historią Polski.
 3. Zakres wiedzy obejmuje treści podręcznikowe zarówno w wersji podstawowej jak i rozszerzonej
  ZAPISY I SZCZEGÓŁY U PANI VIOLETTY BARTNICKIEJ
SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY – KLASÓWKA POWSTAŃCZA
%d bloggers like this: