Dnia 28 marca 2019 roku w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Jeleniej Górze, odbył się XVIII Międzygimnazjalny Konkurs Anatomii i Fizjologii Człowieka pt. „Ja i moje ciało”, który składał się z trzech części. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów reprezentujących 5 gimnazjów z terenu naszego miasta i okolic Jeleniej Góry.

Konkurs otworzył dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze pan Mirosław Ciesielski, który podziękował za chęć udziału przybyłym uczniom i opiekunom, życząc uczestnikom dobrych wyników oraz pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu biologii i umiejętności praktycznych w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po wystąpieniu dyrektora, organizatorzy konkursu wyjaśnili zasady jego przebiegu. Pierwsza część– teoretyczna, polegała na rozwiązaniu testu wyboru zawierającego 30 pytań, a po jego sprawdzeniu do drugiej części – testu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej awansowało 3 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów po części teoretycznej z anatomii i fizjologii człowieka. Do ścisłego finału awansowały 3 osoby z największą ilością punktów po obu testach. Na tym etapie należało wykazać się praktyczną umiejętnością przeprowadzenia resuscytacji. Suma punktów uzyskanych z testów i podczas części praktycznej decydowała o kolejności miejsc.

Podczas przerwy między częścią A i B przeznaczoną na sprawdzanie prac uczestnicy konkursu i ich opiekunowie spożyli słodki poczęstunek w postaci pączków ufundowanych przez właściciela cukierni „Brystolka” w Jeleniej Górze – pana Surowiaka.

Konkurs podsumował dyrektor szkoły pan Mirosław Ciesielski, wręczając nagrody zwycięzcom, dziękując uczniom za udział, a nauczycielom za przygotowanie młodzieży.

Zwycięzcami konkursu okazali się:

1 miejsce – Dominik Zabawa – Gimnazjum nr 3 Jelenia Góra

2 miejsce – Tamara Kuncewicz – Gimnazjum nr 3 Jelenia Góra

3 miejsce – Nina Kruhlik – Gimnazjum przy ZSO nr 1 w Jeleniej Górze

Organizatorzy konkursu :

mgr Renata Szymańska

mgr Andrzej Szymański

mgr Edyta Dzik

XVIII Międzygimnazjalny Konkurs Anatomii i Fizjologii Człowieka pt. „Ja i moje ciało”
%d bloggers like this: