16.01.2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pouczającej prelekcji profilaktycznej na temat odpowiedzialności karnej za czyny zabronione, w tym o przemocy i cyberprzemocy z Funkcjonariuszami Policji. Policjanci przedstawili uczniom zasady zachowywania się w czasie ferii zimowych, ostrzegali przed dopalaczami i używaniem substancji psychoaktywnych.

Bardzo dziękujemy Policji za współpracę w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości.

Zajęcia z przedstawicielami Policji
%d bloggers like this: