Gratulacje dla Amelki

Gratulacje dla Amelki

Miła informacja Uczennica naszej szkoły, Amelia Sobejko z klasy 3 TLB za wysokie wyniki w nauce i szczególne uzdolnienia w zakresie przedmiotów zawodowych, otrzymała stypendium w ramach „Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej”, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Amelio