Nasze Zdolne :)

Nasze Zdolne :)

Gratulujemy naszym szczególnie uzdolnionym uczennicom w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w zawodzie technik logistyk: Łucji Domańskiej, Oliwii Wendzonka, Julii Szarłan za uzyskanie Stypendium w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej