Roboty, moduły, czujniki…

W styczniu nasza szkoła otrzymała pokaźną ilość pomocy naukowych, które z powodzeniem można wykorzystać do nauki informatyki i elektroniki. Wśród wielu pomocy znajdziemy moduły Arduino UNO, różne zestawy czujników, moduły rozszerzeń, a nawet … kilkanaście dwunożnych robotów VELLMAN VR204! https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbotland.com.pl%2F40967-thickbox_default%2Frobot-velleman-vr204-dwunozny-robot-allbot.jpg%3Ffbclid%3DIwAR1eKJ_lKuvi4JvXz1LfcuRKHWC9cYuD8qwl95Fx38Lt5lXB3jQZe3Qz-jg&h=AT0ljdsJnZpqvyw5w3d65qvbFjr2vPMNVy3h6ZT3JLv0fTvE5pqT773XAYaNhJ7NOgFgGJY2Sd3A9SJylu6lgfizPGo7RbtuzJAijr3LIVVGTxh1HI103VAUFwuYG4nuj_fsZg

Egzaminy poprawkowe 2018

Egzaminy poprawkowe 2018

EGZAMINY POPRAWKOWE    Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00  od części pisemnej. Po sprawdzeniu części pisemnej rozpoczyna się część ustna.   PONIEDZIAŁEK  27.08.2018r.             Język polski         (Komisja: Pani U.Janik, Pani E.Rzońca)             Język angielski   (Komisja: Pani A.Kulka, Pani M.

Pożegnanie klas czwartych

Pożegnanie klas czwartych

Dnia 27 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku dla tegorocznych maturzystów. Na uroczystości obecna była dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice absolwentów oraz pan Prezydent do Spraw Oświaty – Piotr Paczóski. Podczas apelu Dyrektor Szkoły wraz z Prezydentem i wychowawcami