TECHNIK LOGISTYK to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie, tak wszystkich zasobów (materiałów, informacji, ludzi i magazynów) oraz narzędzi (transportu czy oprogramowania komputerowego), aby osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce.

Uczniowie realizują w programie nauczania następujące zawodowe zajęcia edukacyjne:

 • Podstawy logistyki,
 • Gospodarka zapasami i magazynowanie,
 • Ekonomika logistyki,
 • Transport ze spedycją,
 • Planowanie i systemy logistyczne,
 • Gospodarka elektroniczna,

Zadania zawodowe technika logistyka obejmują:

 • obsługę klienta
 • prognozowanie popytu
 • przepływ informacji
 • kontrolę zapasów
 • czynności manipulacyjne
 • realizowanie zamówień
 • czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części
 • lokalizację zakładów produkcyjnych i składów
 • procesy zaopatrzeniowe
 • pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami
 • czynności transportowe i składowanie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę jako: 1) specjalistad. sprzedaży i prognozowania popytu;

 • specjalistads. planowania zakupów;
 • specjalistads. handlu elektronicznego;
 • specjalistads. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • specjalistads. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucją;
 • specjalistads. gospodarki odpadami;
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań;
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Logistyk musi się znać praktycznie na wszystkim. Planowanie, finanse, marketing, transport, dystrybucja. Logistyka to bowiem przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane.

%d bloggers like this: