Technik programista
Kierunek – technik programista to jeden z najbardziej perspektywicznych
nowopowstających zawodów w Polsce i w Unii Europejskiej. To zawód dla Tych,
którzy stawiają sobie wysoko poprzeczkę i nie boją się wyzwań. Gwałtownie
rozwijająca się branża IT potrzebuje ogromnej programistów czyli osób które za
pomocą specjalistycznego języka piszą programy komputerowe i wprowadzają je do
użytku.
Uczniowie, którzy podejmą naukę na tym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i
umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz
danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą
tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++,
JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do
tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS
(wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych)
W trakcie kształcenia w zawodzie technik programista uczeń przygotowywany
będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 1. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz
  bazami danych:
   tworzenia i administracji stronami WWW;
   tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
   programowania aplikacji internetowych;
   tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
 2. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
   projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji
  webowych;
   projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
   projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.
  Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280
  godzin w III i Iv klasie).
  Absolwenci technikum mogą podejmować pracę w firmach:
   Komputerowych (sklep komputerowy),
   Usługowych (Hosting, monitoring),
   Każdej firmie na stanowisku:
 • Informatyk
 • Webmaster
 • Programista
 • Projektant aplikacji internetowych
 • Projektant baz danych

Mogą także, prowadzić własną działalność gospodarczą o podobnej tematyce.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista po
potwierdzeniu kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie
technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja
systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

programista
%d bloggers like this: