W Zespole Szkół Elektronicznych w latach 2021-2022 realizowany jest projekt unijny pt.: „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze”.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i podniesienie szans za zatrudnienie, Udział uczniów w stażach, kursach i szkoleniach przyczynia się do rozwoju umiejętności zawodowych oraz nabycia kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami współczesnych pracodawców. Do celów szczegółowych projektu należą:
• Uzupełnienie i rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy.
• Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział w stażach.
• Podniesienie kompetencji kluczowych poprzez realizację kursów i szkoleń.
• Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu w formie szkoleń.
• Dostosowanie oferty kształcenia poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia.
• Podniesienie umiejętności poruszania się uczniów po rynku pracy poprzez realizację doradztwa zawodowego

W ramach projektu organizuje się:
• staże dla uczniów u jeleniogórskich pracodawców
• doradztwo zawodowe dla uczniów
• kursy zawodowe dla uczniów
• kursy, szkolenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
• doposażenie placówki.

W okresie od 01.07.2021 r. do 11.03.2022 r. wysłano 105 uczniów na staże zawodowe do jeleniogórskich firm, specjalizujących się w branżach: IT, elektroniki, logistyki.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kursach zawodowych takich jak:

  • Wykonanie makijażu fotograficznego – 12.03. – 27.05. 2022 r.
  • Uprawnienia Elektryka – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej –  SEP do 1 KV – 14.03. – 18.03. 2022 r.
  • Operator wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych – 23.03. – 28.04. 2022 r.
  • Druk 3D – 01.06. – 22.06.2022 r.

Kursanci i stażyści wzięli również udział w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze
%d bloggers like this: