zse inf

TECHNIK INFORMATYK to zawód cieszący się stałą popularnością i poszukiwany przez pracodawców Dzięki Edukacji w naszej szkole, będziesz przygotowany do wykonywania zadań związanych z projektowaniem, tworzeniem oraz obsługą i naprawą systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego a zwłaszcza do: obsługi systemów biurowych, programowania systemów informatycznych, baz danych, aplikacji internetowych z wykorzystaniem języków programowania (technologii) takich jak: C++, PASCAL, JAVA, PHP, SQL, XML, HTML, .NET, wraz z posługiwaniem się nowoczesnymi urządzeniami techniki komputerowej i multimedialnej.

Absolwenci technikum informatycznego mogą podejmować pracę w firmach:

 • Komputerowych (sklep komputerowy),
 • Usługowych (Hosting, monitoring),
 • Naprawczych (Serwis),
 • Produkcyjnych (AMD, INTEL),
 • Każdej firmie na stanowisku:
  • Informatyk
  • Administrator sieci
  • Webmaster
  • Programista
  • Projektant aplikacji internetowych

Mogą także, prowadzić własną działalność gospodarczą o podobnej tematyce.

Zawód technika informatyka jest wciąż atrakcyjny dla rynku pracy i potrzebny w Unii Europejskiej. Zapewnia łatwość, w razie konieczności, zmiany pracy. Szkoła przygotowuje również do studiów na kierunkach informatycznych, przede wszystkim na Politechnice Wrocławskiej. Absolwent technikum informatycznego otrzymuje trzy rodzaje świadectw: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do posługiwania się tytułem „Technik informatyk” (oczywiście po zdaniu odpowiednich egzaminów).

%d bloggers like this: