Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 01.09.-15.09.2021 r. w szkole można ubiegać się o STYPENDIUM SZKOLNE.
Aby otrzymać stypendium szkolne należy spełnić kryterium dochodowe za miesiąc sierpień 2021 r. – 528 zł netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Stypendium przysługuje uczniom:
1) zamieszkałym na terenie Miasta Jeleniej Góry;
2) realizującym obowiązek szkolny lub nauki do czasu ukończenia kształcenia;
3) znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o stypendium socjalne można pobrać i złożyć w w/w terminie u pedagoga szkolnego w sali 101, I piętro. Wniosek składa się w szkole najstarszego dziecka.

STYPENDIUM SZKOLNE.
%d bloggers like this: