Dzisiaj nasze „Pierwszaki” ślubowały uroczyście

  • systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy;
  • dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje;
  • przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia;
  • okazywać należny szacunek wszystkim pracownikom szkoły;
  • rzetelnie realizować postanowienia statutu szkoły;

Po ślubowaniu był czas na zdjęcia klasowe, a na koniec wszyscy wyszli do kina.

Miły uroczysty piątek 🙂

Ślubowanie klas pierwszych
%d bloggers like this: